Số vốn tối thiểu để mở một đại lý sữa vừa và nhỏ sẽ tuỳ thuộc vào tiềm năng thị trường khu vực của bạn...

Cần bao nhiêu vốn và chuẩn bị những gì để mở đại lý sữa?

Bình luận

DANH MỤC SẢN PHẨM