Hướng dẫn shop kiểm tra đơn hàng khách đặt & giao hàng.

Tại trang quản trị, bấm vào mục Đơn hàng để xem danh sách tất cả đơn hàng đã nhận.

Danh sách trang quản lý đơn hàng:

Giao diện trang quản lý đơn hàng của shop.

Một số biểu tượng đơn hàng & ý nghĩa:

  • Biểu tượng Hoàn thành: Chosi247.com đã nhận được tiền khách thanh toán.
  • Biểu tượng Đang xử lý: Khách đã thanh toán nhưng Chosi247.com chưa nhận được tiền.
  • Biểu tượng Tạm giữ: Khách chưa thanh toán.
  • Biểu tượng Chờ thanh toán: Khách thanh toán thất bại (nửa chừng) và chưa thanh toán lại.

Xem thông tin đơn hàng, liên hệ khách và giao hàng

Bấm xem các đơn hàng có biểu tượng Hoàn thành.

Tại đây shop có thể xem thông tin của khách và đơn hàng.

  • Liên hệ khách để xác nhận thông tin nhận hàng chính xác lần cuối.
  • Thỏa thuận cách ship thuận tiện/phù hợp nhất với shop và khách.
  • Báo phí ship khách phải trả cho shipper khi nhận hàng (nếu có).
  • Tiến hành đóng gói hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Sau khi khách nhận được hàng, Chosi247.com sẽ liên hệ shop để lấy số tài khoản và chuyển tiền đơn hàng cho shop.

DANH MỤC SẢN PHẨM