Để mở một tiệm giặt là cũng cần có kế hoạch, cần quảng bá và cũng cạnh tranh gay gắt với cửa hàng giặt là khác.

Kinh nghiệm mở tiệm giặt là cho người mới bắt đầu

Bình luận

DANH MỤC SẢN PHẨM