Làm đại lý kem Tràng Tiền cần bao nhiêu vốn? 50 triệu được không?