Giá Thể | Giá Thể Trồng Cây | Giá Thể Trồng Hoa

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá thể trồng cây có thể được hiểu đơn giản là tất cả các loại vật liệu mà cây trồng có thể sống được trên hoặc trong đó. Giá thể trồng cây cần hội tụ đủ các yếu tố: Cấu trúc phù hợp cho từng loại cây/bộ rễ. Nhằm giữ cho rễ bám chắc và cây trồng đứng vững.