Đất Hữu Cơ trồng Rau Ăn Lá

80,000

Đất hữu cơ trồng rau ăn lá Sfarm chuyên dành cho các giống cây ăn lá ngắn ngày, dài ngày, rau gia vị và các loại cây dược liệu thu lá.