Đất Hữu Cơ Trồng Hoa Cảnh Sfarm

45,000

Đất Hữu Cơ Trồng Hoa Cảnh Sfarm là dòng chuyên biệt riêng cho trồng các loại hoa. Đất Hữu Cơ Trồng Hoa Cảnh Sfarm là hỗn hợp được phối trộn từ các nguồn nguyên liệu hữu cơ thiết yếu cho cây trồng.