Phân Mùn Mía Hữu Cơ Sfarm

53,000

Đây là dòng phân bón hữu cơ thuần thực vật được ủ vi sinh giúp:

  • Cải tạo đất
  • Kích rễ và phân hoá mầm chồi
  • Tăng tỉ lệ ra hoa
  • Đậu quả và hạn chế tối đa mầm bệnh hại.
  • Thành phần: 100% mùn mía đường ủ vi sinh