Phân Bò Hữu Cơ Ủ Vi Sinh

60,000

100% phân bò hữu cơ nguyên chất đã qua xử lý vi sinh bằng công nghệ OCT của Đức

  • Các chất hữu cơ dễ hấp thu
  • Acid Humic, Canxi,..
  • Vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân khó tan và vi sinh vật phân giải xenlulo,…