Đất Hữu Cơ | Đất Vi Sinh

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đất hữu cơ là loại đất tự nhiên với thành phần thường là xơ dừa, trấu. Ngoài ra còn bổ sung các chất hữu cơ cần thiết cho cây trồng. Quá trình sản xuất loại đất hữu cơ phải đảm bảo thành phần là phân bón hữu cơ, không có cỏ dại, sâu bệnh, không có kim loại nặng, độc tố hay các tạp chất khác.