Phân Trùn Quế | Phân Hữu Cơ

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phân trùn quế là gì? Phân trùn quế là phân hữu cơ vi sinh được tạo thành từ chất thải của con trùn quế. Thức ăn chính của trùn quế là phân bò, phân heo, rác thải hữu cơ đã phân hủy hoàn toàn… Các chất hữu cơ này được xử lý thông qua hệ thống tiêu hóa của trùn quế và tạo thành phân trùn quế.