Phân Trùn Quế Sfarm Túi 2 Kg

35,000

Sfarm Pb01 là dòng phân trùn quế Sfarm cao cấp đã được giảm ẩm qua hệ thống nhà màng 1 cách tự nhiên nhất, sau đó sàng lọc và ray mịn bằng hệ thống máy xử lý chuyên nghiệp.